Giải bài 3 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế.

Đề bài 3 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10:

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì ?

Lời giải câu 3 Trang 110 SGK Vật lý lớp 10:

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm rơi trên mặt chân đế).

(BAIVIET.COM)