Giải bài 3 Trang 110 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 110 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 34: Vitamin và muối khoáng.

Đề bài 3 Trang 110 SGK Sinh học 8:

Hãy giải thích vì sao trong thời kì thuộc Pháp, đồng bào các dân tộc Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro để ăn.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 110 SGK Sinh học lớp 8:

Trong tro của cỏ tranh có một số muối khoáng và chủ yếu là muối kali (tuy không nhiều). Việc ăn tro cỏ tranh của đồng bào các dân tộc Việt Nam và Tây Nguyên trong thời kỳ Pháp thuộc chỉ là biện pháp tạm thời chứ không thể thay thế hoàn toàn muối ăn hàng ngày.

BAIVIET.COM