Giải bài 3 Trang 110 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 110 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 26: Cảm ứng ở động vật.

Đề bài 3 Trang 110 SGK Sinh học 11:

Kể tên bộ phân tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Lời giải câu 3 Trang 110 SGK Sinh học lớp 11:

Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan; bộ phận phân tích và tổng hợp là chuỗi hạch thần kinh; bộ phận thực hiện là cơ, các nội quan…

(BAIVIET.COM)