Giải bài 3 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ.

Đề bài 3 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Lời giải câu 3 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10:

Để xác định vị trí của một vật, ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định các tọa độ của vật. Trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì chỉ cần một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.

(BAIVIET.COM)