Giải bài 3 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 2: Chất.

Đề bài 3 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất lượng các ý sau:

a) Cơ thể người có 63% ÷ 68% khối lượng là nước.

b) Than chì là chất dùng làm lõi bút chì.

c) Dây điện làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo.

d) Áo may bằng sợi bông (95% ÷ 98% là xenlulozơ) mặc thoáng hơn áo may bằng nilon (một thứ tơ tổng hợp).

e) Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su.

Lời giải câu 3 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

– Vật thể: cơ thể người, bút chì, dây diện, áo, xe đạp.

– Chất: nước, than chì, đồng, chất dẻo, xenlulozo, nilon, sắt, nhôm, cao su.

(BAIVIET.COM)