Giải bài 3 Trang 109 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 109 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 109 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 109 SGK Toán lớp 3:

Trong một năm :

a) Những tháng nào có 30 ngày ?

b) Những tháng nào có 31 ngày ?

Lời giải câu 3 Trang 109 SGK Toán lớp 3:

Trong một năm:

a) Những tháng có 30 ngày là: Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.

b) Những tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

(BAIVIET.COM)