Giải bài 3 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt.

Đề bài 3 Trang 109 SGK Sinh học 6:

Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng : hạt lạc gồm có ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao ?

Lời giải câu 3 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6:

Câu nói trên của bạn là không chính xác. Vì hạt lạc gồm có hai phần là vỏ (bao bọc và bảo vệ phôi) và phôi (phôi gồm lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm). Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt lạc nằm trong lá mầm.

BAIVIET.COM