Giải bài 3 Trang 108 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 108 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.

Đề bài 3 Trang 108 SGK Địa lí 8:

Địa hình cao nguyên ba dan tập trung nhiều ở miền nào?

Lời giải câu 3 Trang 108 SGK Địa lí lớp 8:

Địa hình núi ba dan tập trung nhiều ở Tây Nguyên.

BAIVIET.COM