Giải bài 3 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 32: Các loại quả.

Đề bài 3 Trang 107 SGK Sinh học 6:

Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

Lời giải câu 3 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6

Người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô vì: Nếu để quả chín khô thì quả sẽ tự nẻ (tự nứt 2 mảnh vỏ để giải phóng hạt) , hạt rơi xuống đất nên không thu hoạch được.

BAIVIET.COM