Giải bài 3 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha.

Đề bài 3 Trang 107 SGK Công nghệ 12:

Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK – 42 – 4.2,8 kW có ghi:

Δ/Y – 220/380 V – 10,5/6,1 A; 1420 vòng/phút; η% = 0,84; cosφ = 0,83; 50 Hz.

– Hãy giải thích các số liệu trên của động cơ.

– Nếu nguồn ba pha có Ud = 220V thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu nào? Vẽ cách đấu dây đó.

Lời giải câu 3 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12:

* Giải thích các kí hiệu:

– Δ/Y – 220/380 V – 10,5/6,1 A: Nếu Ud = 220 V thì đấu kiểu Δ và dòng điện vào động cơ là 10,5 A. Nếu Ud = 380 V thì đấu kiểu Y và dòng điện vào động cơ là 6,1 A.

– 1420 vòng/phút: tốc độ quay của rôto.

– η% = 0,84: hiệu suất = 0,84%.

– cosφ = 0,83: hệ số công suất = 0,83.

– 50 Hz: tần số của điện lưới.

* Nếu nguồn ba pha có Ud = 220V thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu hình tam giác.

(BAIVIET.COM)