Giải bài 3 Trang 106 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 106 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 33: Các khu vực châu Phi (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 106 SGK Địa lí 7:

Tính mức thu nhập bình quân đầu người của Cộng hòa Nam Phi theo số liệu sau:

Dân số: 43.600.000 người.

GDP: 113.247 triệu USD.

Lời giải câu 3 Trang 106 SGK Địa lí lớp 7:

GDP/người : 2.597,4 USD/người/năm

(BAIVIET.COM)