Giải bài 3 Trang 105 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 105 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 105 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 105 SGK Toán lớp 3:

Đặt tính rồi tính :

a) 7284 – 3528

9061 – 4503

b) 6473 – 5645

4492 – 833

Lời giải câu 3 Trang 105 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 105 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)