Giải bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 104 SGK toán lớp 3, phần bài tập Phép trừ các số trong phạm vi 10 000.

Đề bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3:

Một cửa hàng có 4283 m vải, đã bán được 1635 m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ?

Lời giải câu 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3:

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

4283 – 1635 = 2648 (m)

Đáp số: 2648 m vải.

(BAIVIET.COM)