Giải bài 3 Trang 104 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 3 Trang 104 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 1: Điểm. Đường thẳng.

Đề bài 3 Trang 104 SGK Toán 6 – Tập 1:

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thẳng nào đi qua B, những đường thẳng nào đi qua C, ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Giai bai 3 Trang 104 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 104 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 3 Trang 104 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)