Giải bài 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 32: Chuyển hóa.

Đề bài 3 Trang 104 SGK Sinh học 8:

Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8:

– Sự khác biệt giữa đồng hoá và tiêu hoá:

Đồng hóaTiêu hóa
– Tổng hợp từ các chất đơn giản (chất dinh dưỡng của quá trình tiêu hoá) thành chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể.

– Tích luỹ năng lượng ở các liên kết hoá học.

Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu.

– Sự khác biệt giữa dị hoá với bài tiết:

Dị hóaBài tiết
– Dị hoá là quá trình phân giải các chất phức tạp (sản phẩm của đồng hoá) thành những chất đơn giản

– Bẻ gãy liên kết hoá học và giải phóng năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể.

Thải loại các chất cặn bã và các chất độc hại khác ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2,… để duy tri tính ổn định của môi trường trong.

(BAIVIET.COM)