Giải bài 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 31: Cá chép.

Đề bài 3Trang 104 SGK Sinh học 7:

Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn ? Ý nghĩa ?

Lời giải câu 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7:

– Cá chép thụ tinh ngoài, đẻ trứng trong môi trường nước. Lượng trứng mỗi lứa đẻ lớn sẽ tăng số lượng trứng được thụ tinh.

– Cá chép không có tập tính chăm sóc trứng và con non. Trứng sau khi thụ tinh phải đối mặt với điều kiện môi trường, nguy cơ bị cá khác ăn.

Do đó, cá chép đẻ nhiều trứng để tăng hiệu suất thụ tinh, tăng số lượng cá con sống sót tới khi trưởng thành, duy trì giống loài.

BAIVIET.COM