Giải bài 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 24: Ứng động.

Đề bài 3 Trang 104 SGK Sinh học 11:

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Lời giải câu 3 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11:

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng kiểu quang ứng động (ứng động do tác động của ánh sáng) và nhiệt ứng động (ứng động do tác động của nhiệt độ).

(BAIVIET.COM)