Giải bài 3 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8 (phần Trả lời câu hỏi)

Giải bài 3 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8, phần Trả lời câu hỏi Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 3 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Khi cọ xát một miếng đồng trên mặt bàn thì miếng đồng nóng lên. Có thể nói là miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng không ? Tại sao ?

Lời giải câu 3 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Không thể nói là miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng vì trong trường hợp này hình thức truyền nhiệt là bằng cách thực hiện công.

BAIVIET.COM