Giải bài 3 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 3 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8, phần Bài tập trắc nghiệm Vận dụng Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 3 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra :

A. chỉ ở chất lỏng.

B. chỉ ở chất rắn.

C. chỉ ở chất lỏng và chất rắn.

D. ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

Lời giải câu 3 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án D.

(BAIVIET.COM)