Giải bài 3 Trang 102 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 102 SGK toán lớp 3, phần bài tập Phép cộng các số trong phạm vi 10 000.

Đề bài 3 Trang 102 SGK Toán lớp 3:

Đội Một trồng được 3680 cây, đội Hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây ?

Lời giải câu 3 Trang 102 SGK Toán lớp 3:

Số cây cả hai đội trồng được là:

3680 + 4220 = 7900 (cây)

Đáp số : 7900 cây.

(BAIVIET.COM)