Giải bài 3 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 3 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).

Đề bài 3 Trang 102 SGK Lịch sử 9:

Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này.

Lời giải câu 3 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 9:

Thời gianSự kiện
6 – 1 – 1946Tổng tuyển cử trong cả nước
29 – 5 – 1946Hội Liên Việt thành lập
8 – 9 – 1945Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ
23 – 11 – 1946Tiền Việt Nam được lưu thông trong cả nước
28 – 2 – 1945Hiệp ước Hoa – Pháp
6 – 3 – 1946Ta kí với Pháp hiệp định sơ bộ
14 – 9 – 1946Ta kí bản tạm ước với Pháp

(BAIVIET.COM)