Giải bài 3 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 3 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 3 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

Lời giải câu 3 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

BAIVIET.COM