Giải bài 3 Trang 101 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 101 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 101 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 101 SGK Toán lớp 3:

Viết :

a) Số bé nhất có ba chữ số ;

b) Số bé nhất có bốn chữ số ;

c) Số lớn nhất có ba chữ số ;

d) Số lớn nhất có bốn chữ số.

Lời giải câu 3 Trang 101 SGK Toán lớp 3:

a) Số bé nhất có ba chữ số là : 100 ;

b) Số lớn nhất có ba chữ số : 999 ;

c) Số bé nhất có bốn chữ số : 1000 ;

d) Số lớn nhất có bốn chữ số : 9999.

(BAIVIET.COM)