Giải bài 3 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 23: Hướng động.

Đề bài 3 Trang 101 SGK Sinh học 11:

Nêu vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Lời giải câu 3 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11:

Hướng trọng lực giúp cố định cây vững chắc vào đất và để rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.

(BAIVIET.COM)