Giải bài 3 Trang 100 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 100 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ki-lô-mét vuông.

Đề bài 3 Trang 100 SGK Toán lớp 4:

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Lời giải câu 3 Trang 100 SGK Toán lớp 4:

Diện tích khu rừng đó là :

3 x 2 = 6 (km²)

Đáp số : 6km².

(BAIVIET.COM)