Giải bài 3 Trang 100 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 100 SGK toán lớp 3, phần bài tập So sánh các số trong phạm vi 10000.

Đề bài 3 Trang 100 SGK Toán lớp 3:

a) Tìm số lớn nhất trong các số : 4375 ; 4735 ; 4537 ; 4753.

b) Tìm số bé nhất trong các số : 6091 ; 6190 ; 6901 ; 6019.

Lời giải câu 3 Trang 100 SGK Toán lớp 3:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là 4753.

b) Số bé nhất trong các số đã cho là 6019.

(BAIVIET.COM)