Giải bài 3 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV.

Đề bài 3 Trang 100 SGK Lịch sử 10:

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Lời giải câu 3 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 10:

– Do biết phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

– Thu phục được lòng dân, được nhân dân ủng hộ.

– Sự lãnh đạo và nghệ thuật quân sự của người lãnh đạo, nổi bật vai trò của Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

– Ý chí quyết tâm chiến đấu giành lại độc lập của nhân dân Đại Việt.

(BAIVIET.COM)