Giải bài 3 Trang 10 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 10 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Dân số và gia tăng dân số.

Đề bài 3 Trang 10 SGK Địa lí 9:

Dựa theo số liệu dưới đây:

giai bai 3 trang 10 sgk dia li lop 9 - de bai

– Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét.

– Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 1979 – 1999.

Lời giải câu 3 Trang 10 SGK Địa lí lớp 9:

– Tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số:

Công thức tính:

Gia tăng dân số tự nhiên = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %

– Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %

– Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 3 trang 10 sgk dia li lop 9 - loi giai

– Nhận xét: tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ngày càng giảm, từ 2,53% (Năm 1979) xuống còn 1,43% (năm 1999). Đây là kết quả lâu dài của quá trình nước ta thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế gia tăng dân số.

BAIVIET.COM