Giải bài 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc.

Đề bài 3 Trang 10 SGK Công nghệ 6:

Làm thế nào để phân biệt được vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học.

Lời giải câu 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 6:

Để phân biệt vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ta có thể đốt hai mẫu vải. Vải sợi thiên nhiên có tro bóp dễ tan, còn vải sợi hóa học có tro vón cục, bóp không tan.

(BAIVIET.COM)