Giải bài 3 Luyện tập Trang 58 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Luyện tập Trang 58 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 58 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Luyện tập Trang 58 SGK Toán lớp 3:

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 127kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua ?

Lời giải câu 3 Luyện tập Trang 58 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Luyen tap Trang 58 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)