Giải bài 3 Luyện tập Trang 4 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Luyện tập Trang 4 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 4 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Luyện tập Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Một đội đồng diễn thể dục gồm có 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu nữ?

Lời giải câu 3 Luyện tập Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Số nữ trong hội đồng diễn là:

285 – 140 = 145 (người)

Đáp số: 145 người.

(BAIVIET.COM)