Giải bài 3 Luyện tập Trang 36 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Luyện tập Trang 36 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 36 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Luyện tập Trang 36 SGK Toán lớp 3:

Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Lời giải câu 3 Luyện tập Trang 36 SGK Toán lớp 3:

Số nhóm được chia là: 35 : 7 = 5 (nhóm).

Đáp số: 5 nhóm.

(BAIVIET.COM)