Giải bài 3 Luyện tập Trang 30 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Luyện tập Trang 30 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 30 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Luyện tập Trang 30 SGK Toán lớp 3:

Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có 1/3 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lời giải câu 3 Luyện tập Trang 30 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Luyen tap Trang 30 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)