Giải bài 3 Luyện tập Trang 11 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Luyện tập Trang 11 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 10, 11 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Luyện tập Trang 11 SGK Toán lớp 3:

Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?

Lời giải câu 3 Luyện tập Trang 11 SGK Toán lớp 3:

Số học sinh ở 4 bàn là: 2 x 4 = 8 (học sinh).

Đáp số: 8 học sinh.

(BAIVIET.COM)