Giải bài 3 Luyện tập chung Trang 90 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Luyện tập chung Trang 90 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 90 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Luyện tập chung Trang 90 SGK Toán lớp 3:

Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là 100m, chiều rộng là 60m.

Lời giải câu 3 Luyện tập chung Trang 90 SGK Toán lớp 3:

Chu vi của vườn cây là: (100 + 60) x 2 = 160 x 2 = 320 (m).

Đáp số: 320m.

(BAIVIET.COM)