Giải bài 29 Trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 1

Giải bài 29 Trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 1 phần Luyện tập trang 59 trong sách giáo khoa toán 9 tập 1.

Đề bài: Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

b) a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2)

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = √3 x và đi qua điểm B(1; √3 + 5 ).

Lời giải: Bài 29 (Trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 1)

a) Với a = 2 hàm số có dạng y = 2x + b.

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 khi đó tung độ bằng 0 nên:

0 = 2.1,5 + b => b = -3

Vậy hàm số là y = 2x – 3

b) Với a = 3 hàm số có dạng y = 3x + b.

Đồ thị hàm số đi qua điểm (2; 2), nên ta có:

2 = 3.2 + b => b = 2 – 6 = – 4

Vậy hàm số là y = 3x – 4

c) Đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng y = √3 x nên a = √3 và b ≠ 0. Khi đó hàm số có dạng y = √3 x + b

Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; √3 + 5) nên ta có:

√3 + 5 = √3 . 1 + b => b = 5

Vậy hàm số là y = √3 x + 5

BAIVIET.COM

Giải bài 29 Trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 1
0 đánh giá
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Back To Top