Giải bài 29 Trang 116 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 29 Trang 116 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Đề bài 29 Trang 116 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho góc xAy khác góc bẹt, điểm B thuộc tia Ax. Hãy dựng đường tròn (O) tiếp xúc với Ax tại B và tiếp xúc với Ay.

Lời giải câu 29 Trang 116 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 29 trang 116 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)