Giải bài 29 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 29 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 2: Ba điểm thẳng hàng.

Đề bài 29 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Lời giải câu 29 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 29 Trang 114 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)