Giải bài 28 Trang 80 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 28 Trang 80 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 4 – Đường trung bình của tam giác, của hình thang.

Đề bài 28 Trang 80 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thẳng EF cắt trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thẳng EF cắt BD tại I, cắt AC ở K.

a) Chứng minh rằng AK = KC, BI = ID.

b) Cho AB = 6cm, CD = 10cm. Tính các độ dài EI, KF, IK.

Lời giải câu 28 Trang 80 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 28 Trang 80 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)