Giải bài 28 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 28 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu.

Đề bài 28 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính : a) (-73) + 0 ;      b) | -18 | + (-12) ;      c) 102 + (-120).

Lời giải câu 28 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 28 Trang 76 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)