Giải bài 28 Trang 58 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 28 Trang 58 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Đề bài 28 Trang 58 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hàm số y = -2x + 3

a) Vẽ đồ thị của hàm số

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút)

Lời giải câu 28 Trang 58 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 28 trang 58 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)