Giải bài 28 Trang 116 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 28 Trang 116 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Đề bài 28 Trang 116 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào?

Lời giải câu 28 Trang 116 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 28 trang 116 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)