Giải bài 28 Luyện tập Trang 72 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải bài 28 Luyện tập Trang 72 SGK toán 8 – tập 2, phần bài tập Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng.

Đề bài 28 Luyện tập Trang 72 SGK Toán 8 – Tập 2:

ΔA’B’C’ ∼ ΔABC theo tỉ số đồng dạng k = 3/5.

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Lời giải câu 28 Luyện tập Trang 72 SGK Toán 8 – Tập 2:

Giai bai 28 Luyen tap Trang 72 SGK Toan 8 – Tap 2 - Loi giai

(BAIVIET.COM)