Giải bài 27 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 27 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu.

Đề bài 27 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính : a) 26 + (-6) ;      b) (-75) + 50 ;      c) 80 + (-220).

Lời giải câu 27 Trang 76 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 27 Trang 76 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)