Giải bài 27 Trang 58 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 27 Trang 58 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Đề bài 27 Trang 58 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Lời giải câu 27 Trang 58 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 27 trang 58 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)