Giải bài 27 Trang 115 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 27 Trang 115 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Đề bài 27 Trang 115 SGK Toán 9 – Tập 1:

Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O), nó cắt các tiếp tuyến AB và AC theo thứ tự ở D và E. Chứng minh rằng chu vi tam giác ADE bằng 2AB.

Lời giải câu 27 Trang 115 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 27 trang 115 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)