Giải bài 26 Trang 47 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 26 Trang 47 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số.

Đề bài 26 Trang 47 SGK Toán 8 – Tập 1:

Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x m3/ngày và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tang 25m3/ngày.

Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên.

– Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

– Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

Lời giải câu 26 Trang 47 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 26 Trang 47 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)