Giải bài 26 Trang 115 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 26 Trang 115 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Đề bài 26 Trang 115 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng OA vuông góc với BC.

b) Vẽ đường kính CD. Chứng minh rằng BD song song với AO.

c) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC; biết OB = 2cm, OA = 4cm.

Lời giải câu 26 Trang 115 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 26 trang 115 sgk toan lop 9 – tap 1

(BAIVIET.COM)