Giải bài 25 Trang 112 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 25 Trang 112 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Đề bài 25 Trang 112 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn tâm O có bán kính OA = R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA.

a) Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao?

b) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, nó cắt đường thẳng OA tại E. Tính độ dài BE theo R.

Lời giải câu 25 Trang 112 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 25 trang 112 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)