Giải bài 24 Trang 55 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 24 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Đề bài 24 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – 3.

Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau.

b) Hai đường thẳng song song với nhau.

c) Hai đường thẳng trùng nhau.

Lời giải câu 24 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 24 trang 55 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 1

giai bai 24 trang 55 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)